biuro@isprojekt.com.pl | 12 294 18 92 | +48 601 089 021 | +48 605 095 097

O Nas

Nasze biuro zajmuje się opracowywaniem dokumentacji projektowych w branży instalacyjnej począwszy od etapu koncepcji, przez projekt budowlany, wykonawczy, przetargowy aż do dokumentacji powykonawczej. W trakcie procesu inwestycyjnego pozyskujemy warunki techniczne, uzgodnienia dokumentacji projektowych, wymagane decyzje administracyjne.
Posiadamy uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej bez ograniczeń i prowadzimy działalność projektową w całym zakresie posiadanych uprawnień.
W ramach swoich działań zajmujemy się również doradztwem, koordynacją realizacji oraz nadzorem. Stosujemy różnorodne technologie zapewniające wysoki standard oraz korzystne parametry ekonomiczne a w trakcie opracowywania dokumentacji zawsze pozostajemy w ścisłej współpracy z Inwestorem.

Oferta

Nasza spółka wykonuje kompletne dokumentacje projektowe w następującym zakresie:

  • instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, klimatyzacyjne
  • kotłownie, węzły cieplne
  • sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne
  • charakterystyki energetyczne budynków
  • operaty wodnoprawne
  • decyzje administracyjne, lokalizacyjne i pozwolenia na budowę

Zespół projektowy

Nasi partnerzy

Back to Top