biuro@isprojekt.com.pl | 12 294 18 92 | +48 601 089 021 | +48 605 095 097

Nasze realizacje

1. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i magistralnej, sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej, kanalizacji deszczowej w związku z inwestycją pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”.
2. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie.
3. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Kordiana w Krakowie.
4. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Malwowej w Krakowie.
5. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Włoskiej w Krakowie.
6. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Parkowej w Krakowie.
7. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Jancarza w Krakowie.
8. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wielickiej w Krakowie.
9. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reduta w Krakowie.
10. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okulickiego w Krakowie.
11. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bochenka w Krakowie.
12. Budynek handlowo – usługowy przy ul. Łopackiego w Krakowie.
13. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ułanów w Krakowie.
14. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bohomolca w Krakowie.
15. Centrum Jana Pawła II „Nie Lękajcie się!” w Krakowie.
16. Pawilon Handlowy Intermarche przy ul. Srebrnych Orłów w Krakowie.
17. Regionalne Centrum Handlowe „Olsza Mall” przy al. Gen Bora – Komorowskiego w Krakowie.
18. Pawilon handlowy Lidl przy ul. Stojałowskiego w Krakowie.
19. Sieć wodociągowa na terenie gminy Czernichów.
20. Przebudowa układu komunikacyjnego MPL Kraków Balice.
21. Rozbudowa Szpitala Geriatrycznego wraz z Centrum Badawczo Rozwojowym przy ul. Morawa w Katowicach.
22. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Żniwnej / Górników w Krakowie
23. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Łopackiego w Krakowie.
24. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie.
25. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie.
26. Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające dla drogi ekspresowej S17 odcinek: Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Siedlce” do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Puławy
27. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy u. Skarbowców we Wrocławiu.
28. Sieć wodociągowa i gazowa przy ul. Banacha w Krakowie.
29. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Żółkiewskiego 17 w Krakowie.
30. Budynek biurowo – usługowy przy ul. Powstania Warszawskiego 15 w Krakowie.
31. Kanalizacja deszczowa przy ul. Górników w Krakowie.
32. Sieć wodociągowa przy ul. Św. Jacka w Krakowie.
33. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jesionowej w Krakowie.
34. Sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza, sieć kanalizacyjna sanitarna, sieć gazowa w ramach zadania „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, ul. Kamienna – ul. Młyńska”.
35. Pawilon stacji paliw płynnych w Limanowej.
36. Zespół czterech budynków mieszkalnych z usługami przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie.
37. Budynek dyspozytorni wraz z wiatą przystankową na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie.
38. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i kanalizacyjna deszczowa przy ul. Federowicza w Krakowie.
39. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i kanalizacyjna deszczowa przy ul. Reduta w Krakowie.
40. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Piłsudskiego w Krakowie.
41. Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Wodnej w Krakowie.
42. Budynek Centrum Logistycznego w Ożarowie Mazowieckim
43. Budynek biurowo – usługowy „Aquarius” przy ul. Życzkowskiego w Krakowie.
44. Budynek biurowo – usługowy przy ul. Kapelanka w Krakowie.
45. Budynek biurowo – usługowy przy ul. Medycznej / Obronnej w Krakowie.
46. Sieć cieplna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa dla CH Serenada w Krakowie
47. Przebudowa sieci cieplnej pod al. Gen. Bora Komorowskiego w Krakowie
48. Pawilon handlowy „Kaufland” w Myślenicach
49. Zespół budynków biurowo – usługowych przy ul. Zawiłej w Krakowie
50. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Hutników w Krakowie
51. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Architektów w Krakowie
52. Kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci ciepłowniczej w związku z opracowaniem koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)
53. Budynek mieszkalno – usługowo – handlowy przy ul. Marcowej w Krakowie
54. Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Cechowej w Krakowie wraz z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną
55. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obozowej w Krakowie wraz z siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią ciepłowniczą, przebudową sieci gazowej
56. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci kanalizacyjnej w związku z opracowaniem koncepcji programowej dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej DK9 klasy GP
57. Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej, sieci wodociągowej rozdzielczej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) -Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”): Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”)
58. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Glogera w Krakowie wraz siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacją deszczową wraz ze zbiornikami rozsączającymi
59. Budynek mieszkalno – usługowo przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie
60. Budynek mieszkalno – usługowo przy ul. Na Barciach w Krakowie
61. Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Łokietka w Krakowie wraz z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną
62. Budynki biurowo – usługowe oraz budynek mieszkalno – usługowy przy Al. Powstania Warszawskiego / ul. Żółkiewskiego w Krakowie
63. Projekt sieci gazowej średnioprężnej w Ochmanowie
64. Budynek stacji transformatorowej ST10BIS 15kV/0.4kV na terenie MPL Balice
65. Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku biurowego przy ul. Bunscha w Krakowie
66. Budynek biurowo – magazynowo – produkcyjny Centrum Elektroniki Stosowanej w Podłężu gmina Niepołomice
67. Parking firmy Interparking w Balicach
68. Sieć cieplna z przyłączami, sieć wodociągowa z przyłączami, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej w związku z przebudową galerii Krokus i Serenada w Krakowie
69. Zespół domów jednorodzinnych w Mnikowie, gmina Liszki
70. Fabryka Opla w Gliwicach, instalacja dla substancji niebezpiecznych
71. Hala magazynowa przy ul. Półłanki w Krakowie
72. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie
73. Budynek biurowy przy ul. Ściegiennego w Katowicach
74. Aranżacje powierzchni w budynkach biurowych przy ul. Pawiej w Krakowie
75. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Świtezianki w Krakowie
76. Budynek biurowy przy ul. Wadowickiej w Krakowie
77. Budynek magazynowy z częścią socjalno – biurową przy ul. Grabskiej w Niepołomicach
78. Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
79. Centrum Biologii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
80. Sieć kanalizacji sanitarnej dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie
81. Kotłownia i instalacja gazowa dla budynku przy ul. Jana III Sobieskiego w Żywcu
82. Pawilon handlowy Kaufland w Jarosławiu
83. Pawilon handlowy Kaufland w Oświęcimiu
84. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego
85. Renowacja kanalizacji sanitarnej w m. Świebodzin
86. Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ul. Topiarnia w Krakowie
87. Osiedlowa sieć ciepłownicza z przyłączami przy ul. Glogera w Krakowie.
88. Sieć wodociągowa przy ul. Skotnica w Krakowie.
89. Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną.
90. Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Dauna w Krakowie.
91. Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. Federowicza w Krakowie.
92. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Kamieniarskiej w Krakowie.
Back to Top