biuro@isprojekt.com.pl | 12 294 18 92 | +48 601 089 021 | +48 605 095 097

Nasze realizacje

1. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i magistralnej, sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej, kanalizacji deszczowej w związku z inwestycją pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”.
2. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie.
3. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Kordiana w Krakowie.
4. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Malwowej w Krakowie.
5. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Włoskiej w Krakowie.
6. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Parkowej w Krakowie.
7. Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Jancarza w Krakowie.
8. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wielickiej w Krakowie.
9. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reduta w Krakowie.
10. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okulickiego w Krakowie.
11. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bochenka w Krakowie.
12. Budynek handlowo – usługowy przy ul. Łopackiego w Krakowie.
13. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ułanów w Krakowie.
14. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Bohomolca w Krakowie.
15. Centrum Jana Pawła II „Nie Lękajcie się!” w Krakowie.
16. Pawilon Handlowy Intermarche przy ul. Srebrnych Orłów w Krakowie.
17. Regionalne Centrum Handlowe „Olsza Mall” przy al. Gen Bora – Komorowskiego w Krakowie.
18. Pawilon handlowy Lidl przy ul. Stojałowskiego w Krakowie.
19. Sieć wodociągowa na terenie gminy Czernichów.
20. Przebudowa układu komunikacyjnego MPL Kraków Balice.
21. Rozbudowa Szpitala Geriatrycznego wraz z Centrum Badawczo Rozwojowym przy ul. Morawa w Katowicach.
22. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Żniwnej / Górników w Krakowie
23. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Łopackiego w Krakowie.
24. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie.
25. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie.
26. Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające dla drogi ekspresowej S17 odcinek: Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Siedlce” do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Puławy
27. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy u. Skarbowców we Wrocławiu.
28. Sieć wodociągowa i gazowa przy ul. Banacha w Krakowie.
29. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Żółkiewskiego 17 w Krakowie.
30. Budynek biurowo – usługowy przy ul. Powstania Warszawskiego 15 w Krakowie.
31. Kanalizacja deszczowa przy ul. Górników w Krakowie.
32. Sieć wodociągowa przy ul. Św. Jacka w Krakowie.
33. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jesionowej w Krakowie.
34. Sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza, sieć kanalizacyjna sanitarna, sieć gazowa w ramach zadania „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, ul. Kamienna – ul. Młyńska”.
35. Pawilon stacji paliw płynnych w Limanowej.
36. Zespół czterech budynków mieszkalnych z usługami przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie.
37. Budynek dyspozytorni wraz z wiatą przystankową na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie.
38. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i kanalizacyjna deszczowa przy ul. Federowicza w Krakowie.
39. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i kanalizacyjna deszczowa przy ul. Reduta w Krakowie.
40. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Piłsudskiego w Krakowie.
41. Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Wodnej w Krakowie.
42. Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Wodnej w Krakowie.
43. Budynek biurowo – usługowy „Aquarius” przy ul. Życzkowskiego w Krakowie.
44. Budynek biurowo – usługowy przy ul. Kapelanka w Krakowie.
45. Budynek biurowo – usługowy przy ul. Medycznej / Obronnej w Krakowie.
46. Sieć cieplna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa dla CH Serenada w Krakowie
47. Przebudowa sieci cieplnej pod al. Gen. Bora Komorowskiego w Krakowie
48. Pawilon handlowy „Kaufland” w Myślenicach
49. Zespół budynków biurowo – usługowych przy ul. Zawiłej w Krakowie
50. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Hutników w Krakowie
50. Budynek Centrum Logistycznego w Ożarowie Mazowieckim
Back to Top